Przedszkole nr 139
szukaj 
szukaj w   
Wyszukiwanie zaawansowane
 

Biuletyn Informacji Publicznej

RSS Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP - Przedszkole nr 139 > Menu Przedmiotowe > Deklaracja dostępności > deklaracja dostępności

deklaracja dostępności

  Drukuj
 

Deklaracja dostępności Biuletynu Informacji Publicznej Przedszkole nr 139 w Warszawie

Przedszkole nr 139 w Warszawie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do Biuletynu Informacji Publicznej Przedszkola nr 139 w Warszawie

 • Data publikacji strony internetowej: 2007-06-18
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2007-06-18

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności wymienionych poniżej:

 1. Brak jest transkrypcji opisowej niektórych materiałów dźwiękowych.
 2. Niektóre linki mogą być dwuznaczne dla użytkowników i nie są wystarczająco opisane.
 3. Brak dostępności wszystkich funkcjonalności za pomocą klawiatury.
 4. Niektóre z zamieszczonych plików to graficzne pliki PDF.
 5. Niektóre informacje przedstawiono jedynie w formie graficznej.
 6. Część zdjęć nie posiada opisu alternatywnego.
 7. Na niektórych stronach brak jest odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów.
 8. Niektóre elementy tekstowe nie mają możliwości zmiany rozmiaru czcionki.
 9. Brak jest możliwości zmiany odstępów między wyrazami lub liniami tekstu.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2021-03-24

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Urszula Kreller - Stanisławek, przedszkole139@wp.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 22 845 44 03. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć do podmiotu skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury skargę można złożyć do Rzecznika Praw Obywatelskich https://www.rpo.gov.pl/pl

Dostępność architektoniczna

Sposób dojazdu

Placówka znajduje się w głębi osiedla na ulicy Wiktorskiej. Do najbliższego przystanku autobusowego Metro Racławicka (linia 174) oraz do stacji metra jest 300 metrów. Najbliższy przystanek tramwajowy Metro Wierzbno znajduje się na ulicy Woronicza (linie 4,10,14,15,18,35). Idąc pieszo do przedszkola przechodzi się przez jedną, jednokierunkową drogę wewnętrzną bez sygnalizacji świetlnej. Można podjechać pod bramę przedszkola od ulicy Wiktorskiej.

Wejście do budynku i strefa obsługi mieszkańców

Przedszkole to wolnostojący, 2 poziomowy budynek. Do wejścia, na piętro oraz do piwnicy prowadzą schody. Brak podjazdów, wind, przystosowanych toalet, parkingu. Można telefonicznie umówić się na spotkanie przed budynkiem, lub domofonem poprosić pracownika o wyjście na zewnątrz.

 

 
 
Wprowadził Kreller-Stanisławek Urszula (Przedszkole nr 139) 06-05-2021
Aktualizujący Kreller-Stanisławek Urszula (Przedszkole nr 139) 06-05-2021
Zatwierdzający Kaczmarczyk Edyta (Przedszkole nr 139) 07-05-2021
Publikujący Rysiewska-Dąbkowska Faustyna (GP) (Gabinet Prezydenta (GP)) 07-05-2021
Liczba odwiedzin: 101